I mångt och mycket är bedömningen av den globala ekonomin idag densamma som vid det förra brevet i mitten av mars. Konjunkturprognoserna är oförändrade. Tillväxten väntas varken skena eller bromsa hårt. Samma omdöme gäller inflationen. Penningpolitiken är fortsatt synnerligen expansiv. De långa obligationsräntorna har i stort sett legat stilla. Inte heller valutamarknaden kan uppvisa någon större dramatik, men euron har stigit en aning mot andra valutor. Stabiliteten har lett till fortsatt optimism med stigande kurser på nästan alla aktiebörser.

Den starkare euron är resultatet av att för en gångs skull har Euroområdet svarat för det mest positiva och USA för det mest negativa. Tillväxten under årets inledande kvartal var god i den gamla världen, men direkt skral i den nya. Därtill är mycket av president Trumps ekonomiska politik ännu – möjligen tursamt – oklar. Aktiemarknaderna speglar denna olikhet. Börserna i USA har med undantag för teknologitunga NASDAQ i stort sett stått och stampat, men stigit rejält inom Euroområdet och allra mest den lilla men tidigare hårt nedtryckta grekiska aktiebörsen.

Utgången av det franska presidentvalet med mittenpolitikern Macron som segrare kan också ha bidragit till optimismen. Närmast väntar nyval i Storbritannien 8 juni och därefter de inledande förhandlingarna om BREXIT. Tyskland går till förbundsdagsval 24 september. Dessförinnan lär inte mycket nytt ske på Euronivå.

Aktiemarknaderna inom tillväxtländerna har fortsatt att utvecklas starkare än för de mogna industriländerna. Bland de större länderna hör Indien och Brasilien till vinnarna, medan både Kina och Ryssland tillhör de fåtal länder där aktiekurserna hittills i år lätt har fallit tillbaka.

Samlad BNP-bild för den svenska ekonomin under årets första kvartal publiceras inte förrän senare, men de olika delar och enkäter som är kända anger att tillväxten är anmärkningsvärt hög. Likafullt planerar Riksbanken att endast försiktigt höja räntan först i mitten av nästa år.

Den övergripande slutsatsen från marsbrevet gäller än: ”Kan optimismen bestå? Plusfaktorerna rätt bra konjunktur och låga räntor skulle kunna hålla länge än. Det största frågetecknet gäller värderingen på aktiemarknaderna. Den dominerande amerikanska aktiebörsen har sällan tidigare värderats högre än idag och räntorna är i alla fall stigande om än från låga nivåer. Den höga värderingen gör börserna känsliga för negativa överraskningar. Övriga hot är knappast tydliga men situationen manar till viss försiktighet.”